Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Công Ty TNHH TV Thuế Tax Online VN là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài , thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Nội dung tư vấn 

– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp.

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư

– Tư vấn lập các dự án chi tiết;

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

– Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng …

– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

– Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

– Tư vấn miễn phí 02 năm kể từ ngày thành lập

Comments

comments

Chat Facebook
0916001004