ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chú ý:
* Các vùng có dấu
* là bắt buộc phải điền thông tin. Nếu thiếu, chương trình sẽ không chấp nhận nội dung đăng ký kinh doanh.
*
Chứng minh nhân dân không quá

15 năm.

Lưu ý: Vui lòng nhập thông tin bằng font Unicode
Người đại diện pháp luật:*
Giới tính:* Nam

Nữ

Chức danh:*  
Sinh ngày (năm-tháng-ngày):* Dân tộc:*
Số CMND/ Hộ chiếu:* Quốc tịch:*
Ngày cấp (năm-tháng-ngày):* Nơi cấp:*
Điện thoại:* Fax:
Email:*
Điện thoại di động:*
Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú:*
(Số nhà, đường, phường, quận)
Chỗ ở hiện tại:*
(Số nhà, đường, phường, quận)

Đăng ký kinh doanh
Công Ty TNHH Một Thành Viên với nội dung sau:


Tên doanh nghiệp
:*
Tên giao dịch:
Tên viết tắt:

Địa chỉ trụ sở chính
:*
Điện thoại:* Fax:
Email:
Website:

Ngành, nghề kinh doanh
:*

Vốn đầu tư ban đầu:
Tổng số vốn:*

đồng

Tiền Việt Nam:*

đồng

Hiện vật trị giá:

đồng

Tên hiện vật:
Tôi cam kết:

  • Không thuộc diện quy định tạiĐiều 13 của luật doanh nghiệp; 
  • Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Comments

comments

Chat Facebook
0916001004