Category Archives: Các Vấn Đề Về Thuế

Khái niệm Mã số – mã vạch

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó […]

Các vấn đề về thuế GTGT

1. Thời hạn nộp thuế GTGT Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể : – […]

Chat Facebook
0916001004